sub01
sub02
sub03
홈 > 고객센터 > 공지사항
작성자 golfone0200
제목 2016 SG골프 골프원점 인도어스크린 골프 대회 (롱기스트 부문)
 
■ 1위
 ▷이름 : 차영호
 ▷닉네임 : 덤보샷처럼
 ▷기록 : 267m
 ▷부상 : 연습장 상품권 30매(약 45만원 상당)
 

 
 
 
 
2위
 ▷이름 : 박정환
 ▷닉네임 : 한발자국
 ▷기록 : 260.5m
 ▷부상 : 연습장 상품권 20매(약 30만원 상당)
 

 
 
 
 
3위
 ▷이름 : 이태수
 ▷닉네임 : 아프로님
 ▷기록 : 260m
 ▷부상 : 연습장 상품권 10매(약 15만원 상당)
 

 
작성일자 2016-08-18
조회수 394
첨부파일