sub01
sub02
sub03
홈 > 고객센터 > 공지사항
작성자 golfone0200
제목 2016 SG골프 골프원점 인도어스크린 골프 대회 (스트로크 부문)
 
■ 우 승
 ▷이름 : 이남도
 ▷닉네임 : 한그릇추가
 ▷기록 : 63타
 ▷부상 : 6개월 회원권 (약 76만원 상당)
 

 
 
 
 
준우승
 ▷이름 : 유규철
 ▷닉네임 : 무극 70
 ▷기록 : 65타
 ▷부상 : 3개월 회원권 (약 43만원 상당)


 
 
 
 
3위
 ▷이름 : 권재환
 ▷닉네임 : mong
 ▷기록 : 66타
 ▷부상 : 연습장 상품권 20매 (약 30만원 상당) 


 
작성일자 2016-08-18
조회수 545
첨부파일